Meny

JL BILAR Integritetspolicy

Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

JL Bilar värnar om din personliga integritet

Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla gällande lagar och regler för dataskydd

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar en ny EU-förordning, Dataskyddsförordningen, att gälla. Dataskyddsförordningen reglerar behandling av personuppgifter och kommer ersätta den svenska Personuppgiftslagen (PuL). Ett av många krav i den nya Dataskyddsförordningen är att företag måste lämna information kring hur företaget behandlar sina kunders personuppgifter. För att uppfylla detta krav Vi tagit fram följande Information om behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi, varför och till vilket ändamål och på vilken laglig grund?

Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter om dig och din bil

Skicka relevant information och meddelande

Skicka erbjudanden

Ekonomiska uppgifter för Finansiering

Kontaktuppgifter såsom Telefon, Namn, adress, Epost samt dina speciella önskemål

Laglig grund: Fullgörande av avtal/intresseavvägning

Lagringsperiod: Till dess att aktiviteten, prenumerationen, abonnemanget köpet avslutas och en tid därefter.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi även samla in uppgifter från offentliga källor som tex Transportstyrelsen.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner t.ex. molntjänstleverantörer eller liknande. Vi delar inga personuppgifter om det inte anses finnas ett ändamål.

Känsliga personuppgifter

Vi har ingen rätt eller intresse i att lagra eller dela känsliga personuppgifter

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen ett flertal rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att bli glömd, de vill säga raderat från alla våra system där vi lagrar och delar dina personuppgifter.

Återkalla ett lämnat samtycke

Rätt till ändring, uppdatera dina lämnade uppgifter

Rätt till begränsning av behandling

Rätt att neka att lämna ut dina personuppgifter. I vissa fall kan detta begränsa vår garanti på korrekt utfört arbete.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kan lättast besöka oss på plats JL bilar i Kalmar Engelska vägen 6 och fråga efter Personuppgiftsansvarig. Du kan även ringa oss på 0480-444488 eller Epost: service@jlbilar.se eller forsaljning@jlbilar.se

Med Vänliga hälsningar

JL Bilar i Kalmar AB