Meny
May 23, 2022

CUPRA Privatleasing

Ingen insats. Inget ägande. Ingen restvärdesrisk.

Privatleasing 

Ett bekvämt sätt är att leasa bil privat, för den bärande tanken med privatleasing är enkelhet.  

• Ingen kontantinsats 

Vid privatleasing finns inget krav på kontantinsats. 

• Inget ägande 

Efter avtalstiden lämnar du tillbaka bilen till din CUPRA-återförsäljare. 

• Välj avtalstid 

Avtalstiden vid privatleasing är oftast 36 månader. 

Allt på en faktura 

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din CUPRA. Kombinera privatleasing med Försäkring och Serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande. 

Skötselguide 

Läs mer om hur du vårdar din privatleasingbil och vad som anses som normalt slitage på här 

 

Insats 

Inget krav på särskild leasingavgift (handpenning). 

 

Månadsbetalning 

Du betalar en leasingavgift för nyttjandet baserad på hur bilen används, planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell. Den vanligaste avtalstiden för privatleasing är 36 månander.  

 

Avtalsslut 

Du behöver inte fundera kring bilens framtida värde, efter avtalstiden lämnar du tillbaka bilen till din CUPRA-återförsäljare.  

Fast eller rörlig ränta 

Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal och vår rörliga ränta baseras på VWFS basränta. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan). Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet. 

 

Du betalar varje månad genom e-faktura, bank-, plus- eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund. 

CUPRA PRIVATLEASING ONLINE